Plean Straitéiseach 2022 - 2025

Sé an tOmbudsman an Coimisinéir um Nochtadh Cosanta. Tá plean straitéiseach d'Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta leagtha amach mar chuid den Phlean Straitéiseach d'Oifig an Ombudsman atá ar fáil ag: 

Straitéis 2022 - 2025

Nósanna imeachta

Féach ar ár nós imeachta anseo.

Nósanna imeachta