Táimid ar oscailt idir 9.15rn agus 5.00in ó Luain go hAoine.

Is féidir leat dul i dteagmhail linn ag:

I scríbhinn:

Oifig an Choimisinéara um Nochtadh Cosanta
6 Ardán Phort an Iarla
Baile Átha Cliath 2
D02 W773
Éire

Trí rPhost:

Gnáth-fhiosrúcháin - info@opdc.ie
Tuairisc a dhéanamh ar éagóir - disclosures@opdc.ie

Tá ár gcóras rPhoist criptithe go slán.

Guthán: 01 639 5650
 

Ní dhéantar glaonna gutháin a thaifeadadh ag an Oifig seo.

Léarscáil suímh