Foráiltear in Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú), 2021 do chóras láraithe caighdeáin teanga a thabhairt isteach ina dtabharfar cuntas ar na seirbhísí agus na foilseacháin a bheidh le soláthar i nGaeilge. 

Cloífimid leis na caighdeáin teanga nua nuair a fhoilseofar iad. I dturas an ama, beidh de chuspóir againn seirbhís ardchaighdeáin, inrochtana gan stró agus éifeachtúil a sholáthar dár gcustaiméirí.

Tugtar faoinár seirbhísí a sholáthar i nGaeilge chun tacú leis an gcuspóir sin.